Extractie

Hechtingen

Meestal hechten we het tandvlees, dit gebeurt met een materiaal dat vanzelf oplost. Het oplossen van de hechting duurt ongeveer 1 tot 2 weken.

Pijn en zwelling

De verdoving is na ongeveer vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers. Hiervoor kunt u Paracetamol 500mg 4 maal per dag innemen om de 6 uur, tot maximaal 2 tabletten per keer. Indien u een recept Brufen bruis meekrijgt neemt u deze 3 maal per dag in om de 8 uur. Het is verstandig om de eerste pijnstiller in te nemen voordat de verdoving is uitgewerkt.

Door de behandeling kan de wang opzetten. De zwelling is na twee dagen het hevigst en slinkt daarna langzaam. Soms ontstaat ook een bloeduitstorting. De wang verkleurt dan en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weer weg.

Het kan zijn dat u een bijtgaas in de mond heeft. De assistente of de behandelaar heeft dit dan aangegeven. Dit gaas dient u 20 minuten na de behandeling uit uw mond te verwijderen.

Nabloeding

Tot 24 uur na de ingreep kan de wond enigszins nabloeden. Dat stopt meestal vanzelf. Wanneer het bloeden erger wordt mag u absoluut niet spoelen. Wel kunt u het volgende doen:

  • Neem een schoon of nieuw gaasje of een schone zakdoek en maak daarmee de mond schoon en droog.
  • Pak een tweede gaasje en vouw dat dubbel of leg een knoop in een schone zakdoek.
  • Leg het opgevouwen gaasje of de knoop op de wond.
  • Houd de tanden een half uur stevig op elkaar.
  • Belangrijk is dat druk op de wond wordt uitgeoefend.

Verdere verzorging

Het is beter de eerste dagen na de ingreep de mond zo weinig mogelijk te spoelen. U kunt wel tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de dag na de ingreep kunt u de wond voorzichtig schoon borstelen van tandvlees naar tand. Door het verwijderen van de kies of wortelrest ontstaat een gaatje. Het kaakbot vult dit gaatje weer op. Dit duurt enkele maanden.

Waarschuwing

U kunt de eerste dagen na de behandeling beter niet roken en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond. Het is verstandig contact op te nemen als:

  • U koorts krijgt boven 39,0 graden (een geringe verhoging is normaal)
  • Na vier of vijf dagen de pijn of zwelling niet afneemt maar juist erger wordt
  • De wond blijft bloeden, nadat u de wond een half uur heeft dichtgehouden met een gaasje
  • U vragen heeft of zich ongerust maakt